aktivnosti

Jun, 2013
Raspisan konkurs za upis učenika

 

Radno vreme Komisije za prijem dokumenata naknadno će biti objavljeno

FotoGalerija

Opšti podaci o domu

Godine 1938. osveštana je, prema novinskoj vesti iz tog doba, zgrada internata za mušku omladinu u Novome Sadu. Građen prema tadašnjim standardima, očekivanjima i propisima o konviktima ( convictus – druženje, drugovanje ), objekat je sa istom namenom sačuvan do danas, uz mnogobrojne adaptacije u skladu sa napredovanjem tehnologije rada. Davnašnje peći na drva i ugalj zamenjene su daljinskim centralnim grejanjem, a kupanje subotom po zadatom rasporedu zamenjeno je stalno dostupnom toplom vodom. Sobe i učio nice za po 35-40 učenika adaptirane su u sobe sa dva, tri ili četiri kreveta, šporeti na drva zamenjeni su električnim i konačno konvektomatima za pripremanje jela na pari, bez ulja i masti. Godine 1954. ustanova je preimenovana u „Dom za omladinu“ rešenjem Narodnog odbora grada Novog Sada. Ukidanjem nekoliko ustanova ovog tipa i pripajanjem objekta izgrađenog 1964. (Internata „Đura Jakšić“) u jednu ustanovu, godine 1974. upisan je u registar Okružnog privrednog suda Dom učenika „Brankovo kolo“.

Dom je republička budžetska ustanova, a „omnibus“ zakonom iz 2002. godine određene nadležnosti prenete su na Autonomnu Pokrajinu Vojvodinu.

Dom spada u kategoriju visokog kapaciteta, jedan je od 5 najvećih domova u Republici i najveći je dom u AP Vojvodini, maksimalnog kapaciteta 428 učenika (194 devojaka i 234 dečaka). Smeštajni i prateći kapacitet čine dva povezana objekta ukupne površine 4500m2 , odnosno 10.4m2 po učeniku.

Dom učenika srednjih škola Brankovo kolo 2007. production: StudioMaksimov